OK
title-left. title-right
bg-corner
 تقاضای کار

کارجوی گرامی

لطفا فرم تقاضای کار را که لینک آن در این صفحه موجود است دانلود کنید و پس از تکمیل نمودن اطلاعات آن, فرم را به آدرس ایمیل داده شده در همین صفحه ارسال نمایید.
توجه کنید که در قسمت موضوع  (subject) ایمیل ارسالی حتما عنوان تقاضای کار را  قید کنید.

ایمیل شما در اسرع وقت مورد بررسی قرار خواهد گرفت و نتیجه به آدرس ایمیلی که فرم خود را به آن ارسال نموده اید اعلام خواهد شد و در صورت لزوم از طرف شرکت تماس گرفته میشود.

دقت کنید که تقاضای کار و ارسال رزومه کاری صرفا از طریق ارسال همین فرم به ایمیل khorraman@gmail.com امکان پذیر است و از مراجعه حضوری به شرکت قبل از تماس ازطرف شرکت خودداری فرمایید.
با آرزوی موفقیت


دانلود فرم تقاضای کار

ایمیل ارسال فرم تقاضای کار: khorraman@gmail.com
bg-corner
@Copuright Azaranweb.com
AZARAN WEB